Werkkr8.com

Middels een solicitatie gesprek naar een vaste baan als medewerker bij een arbijdsbemidelaar kwamen we tot een overeenkomst voor een nieuwe website.

Er diende invulling te worden geboden aan een website en er diende diverse modiles te worden geconfigureerd voor eht gebruik als database om vacatures en solicitaties afzonderlijk te zoeken en te combineren in overzicht als matches.

Vaardigheden

Coding
Workflow managing
Mailserver configuratie