ROC Friese Poort verzorgt voor circa 14.000 studenten beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen. Ook voor bedrijven en instellingen verzorgt ROC Friese Poort een breed scala aan opleidingen en trainingen. Variërend van korte, intensieve trainingen op maat tot meerjarige opleidingen, individueel of groepsgewijs. Alle activiteiten worden verzorgd vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk.

ROC Friese Poort organizes education for 14.000 students youth and adults. Education is also organised for businesses and instituationsby ROC Friese Poort a wide assortment in educations is offered. Short, intensive tailored training till full 4 year educations, individual or in a group. All activitys are organized from within our establishments in  Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek and Urk.

Here’s a link to their website.

responsabilitys and projects

My responsibility lay in the preparations of the classes for first and second year ICT students plus the supervision of the third and last year students.

This consisted of classroom supervision and lessons in project management, scrum@school, html, css, general code structure photo/videography, photo and video editing.