4 Dingen die je wilt weten over Lean en Agile planning.

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
Werkende software boven allesomvattende documentatie.
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Hoewel we waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld,
hechten we méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Het Agile Manifesto is gebaseerd op 12 principes:

 1. Klant tevredenheid door vroeg en constante aflevering van bruikbare software.
 2. Het verwelkomen van veranderende benodigheden/backlog, zelfs laat in de ontwikkeling.
 3. Werkende software word regelmatig afgeleverd eerder wekelijks dan maandelijks.
 4. Nauwe, dagelijkse samenwerking tussen klanten (eindgebruikers en admins) en de ontwikkelaars.
 5. Projecten worden gebouwd rond gemotiveerde mensen die vertrouwd moeten worden in hun handelen en denken.
 6. Face-to-face is the beste vorm van communicatie en overleg.
 7. Werkende software is het voornaamste meetpunt van voortgang.
 8. Duurzame ontwikkeling, in staat om in een constant tempo te werken.
 9. Constante aandacht voor technische uitwerking en goed ontwerp.
 10. Eenvoud— de kunst van het optimaliseren voor productiviteit is essentieel
 11. Zelf-organiserende teams
 12. Regelmatig en vloeiend aanpassen aan veranderende omstandigheden.